Rregullim Estetik Me Kurora Metal-Porcelan Dhe Implante Dentare

Date:14 May, 2019

Rregullim Estetik Me Kurora Metal-Porcelan Dhe Implante Dentare

Pacientja u paraqit ne klinike me ura te vjetra ne nofullen e siperme dhe proteze totale te levizshme ne nofullen e poshtme.

1. u be heqja e urave te vjetra.

2. u be trajtimi i te gjithe dhembeve me infeksion.

3. u be vendosja e dhembeve provizore ne nofullen e siperme.

4. u vendosen dy implante dentare ne nofullen e poshtme

5. u vendosen kurorat e reja Metal – Porcelan – siper

6. u vendos proteza totale mbi implante – poshte