Reabilitim i te dyja nofullave me implante dentare dhe dhembe mbi implante

Radiografia perpara nderhyrjes

Pamja 3D e nofullave

Planifikimi per vendosjen e implanteve

Pamja 3D e nofullave gjate planifikimit

Radiografia pas vendosjes se implanteve

Leave a Comment