Reabilitim i te dyja nofullave me implante dentare

Radiografia perpara nderhyrjes

Pamja 3D e nofullave

Planifikimi per vendosjen e implanteve

Pamja 3D e nofullave gjate planifikimit

Radiografia pas vendosjes se implanteve

 

Rasti eshte akoma i pa perfunduar. Se shpejti do shfaqim fotot e rastit te kompletuar

Leave a Comment